İş Sağlığı Güvenliği ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sertifikalı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ile işletme ve işyerlerine sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;
Personel Görevlendirme
İşyerlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi,
Denetimler ve Araştırmalar
• İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi,
• Risk Analizi Çalışmaları,
• İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,
• Kaza raporlarının hazırlanması,
• Kaza kök neden analizi çalışmaları,
• Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti,
Acil Durum Çalışmaları
• Acil Durum Çalışmaları,
• Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,
• Acil durum ekiplerinin Eğitimi,
• Acil durum tatbikatları,
• Acil Durum Talimatlarının hazırlanması,
• Acil Durum Planlarının hazırlanması,
Dokümantasyon ve Analiz Çalışmaları
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
• Çalışma talimatlarının oluşturulması,
• Mevcut talimatların güncellenmesi,
• Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
• Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
• Ramak kala tespiti ve raporlanması,
• İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi,
Profesyonel Destek
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına katılım ve Profesyonel Destek,
• Üst ve Orta Düzey Yöneticiler için Durum Değerlendirmeleri,
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması veya güncellenmesi,
• Güncel uygulamalar ve işletmesel çözümler hakkında destek,
• Tüm çalışmaların yönetim sistemleri süreçlerine göre gerçekleştirilmesi,
• Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi.
Yönetim Sistemleri Danışmalık Hizmetlerimiz ;
İşletmeleriniz bünyesinde yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sistem ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerçekleştirilir.
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sistem ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerçekleştirilir.
İSO 45001 : 2018 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi
İSO 45001 :2018 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sistem ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerçekleştirilir.
OHSAS 18001:2007 İSG Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sistem ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerçekleştirilir.
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sistem ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerçekleştirilir.